• PLA1
  • PLA2
  • PLA3
  • PLA4
  • PLA5

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Wywiadówki

 

Terminarz spotkań z Rodzicami 

 

Termin

Tematyka

 

15.09.2022

godz. 18.00

Spotkanie ogólne

 -organizacja nauczania języka niemieckiego mniejszości

 Spotkania Wychowawców z Rodzicami uczniów w klasach:

-wybór delegatów do Rady Rodziców

 - bezpieczeństwo epidemiologiczne

 - zasady prowadzenia zajęć WDŻ

- dyżury pedagoga i psychologa

 - organizacja roku szkolnego i zamierzenia w roku szkolnym 2022/2023

 - przypomnienie najważniejszych zapisów statutowych (wymagania edukacyjne i zasady oceniania uczniów)

 - egzamin ósmoklasisty

15.12.2022

godz. 18.00 – 20.00

Informacja o wynikach nauczania, frekwencji uczniów.  

Bieżące sprawy klasowe. Konsultacje indywidualne dla rodziców; informacja  o przewidywanych ocenach śródrocznych

Kiermasz Bożonarodzeniowy godz. 17.00-20.00.

02.03.2023

godz. 18.00

Informacja o wynikach nauczania, frekwencji i zachowaniu uczniów
w I półroczu

 

18.05.2022

godz. 18.00 – 20.00

Informacja o bieżących wynikach nauczania, frekwencji                      i zachowaniu uczniów. Omówienie regulaminu egzaminu. Bieżące sprawy klasowe.

Konsultacje indywidualne dla rodziców; informacja o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych