• Staw_J_2
  • J2016_2
  • J2016_3
  • J2016_4
  • J2016_5

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Wywiadówki

 

Terminarz spotkań z Rodzicami 

Termin

Tematyka

 

17.09.2019

godz. 17.00

Spotkanie Dyrekcji, Wychowawców i wszystkich Nauczycieli z Rodzicami uczniów
- przedstawienie wychowawców klas
- zasady prowadzenia zajęć WDŻ
- dyżury pedagoga
- organizacja roku szkolnego i zamierzenia w roku szkolnym 2019/2020
- przypomnienie najważniejszych zapisów statutowych (wymagania edukacyjne i zasady oceniania uczniów)

07.11.2019

godz. 18.00

Informacja o wynikach nauczania, frekwencji uczniów. 
Bieżące sprawy klasowe

19.12.2019

godz. 18.00 – 20.00

Konsultacje indywidualne dla rodziców; informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych

 

06.02. 2020

godz. 18.00

Informacja o wynikach nauczania, frekwencji i zachowaniu uczniów w I półroczu

 

16.04.2020

godz. 18.00

Informacja o bieżących wynikach nauczania, frekwencji i zachowaniu uczniów. Omówienie regulaminu egzaminu.
Bieżące sprawy klasowe 

21.05.2020

godz. 18.00 – 20.00

Konsultacje indywidualne dla rodziców; informacja o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych

 

Szanowni Państwo, Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Turawie podjęły decyzję o zmianie godzin spotkań z Rodzicami: będą się one rozpoczynać o godz. 18.00, zaś o godzinie 17.00 będzie obradować Rada Rodziców. Celem zmiany jest umożliwienie natychmiastowego przekazywania postanowień Rady wszystkim Rodzicom podczas spotkań klasowych. 

Jesteś tutaj: